Tarieven Zorgvraag en PGB

De zorg die op de BSO geleverd wordt is op basis van de indicatie die het kind heeft.

Voor de kinderen met een WLZ indicatie is dit op basis van Zorg In Natura, uitzondering hierop zijn de kinderen die al voor de mogelijkheid van Zorg In Natura gebruikt maken van de diensten in PGB

Voor de kinderen met een Jeugdwet indicatie is dit afhankelijk van de regio waar het kind woont. Voor Holland Rijnland is dit Zorg In Natura. Voor Haaglanden in PGB.  Voor Haarlemmermeer en Alphen en Kaag en Braassem na goedkeuring van de gemeente in Zorg In Natura.

Voor kinderen die onder de zorgverzekering vallen is dit Zorg In Natura.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!