Programma Dagindeling met vaste structuur

 

De Zorg BSO De Vrije Vogel maakt gebruik van een dagindeling met een vaste structuur. Op maandag, dinsdag en donderdag worden de kinderen rond 15:00 uur  door hun leerkracht of klassenassistent naar de BSO ruimte gebracht. Wij beginnen de dag altijd gezellig aan tafel. Eerst wordt er verteld wat voor activiteiten we gaan doen die middag. De kinderen mogen altijd zelf een ander initiatief geven. Zo mogelijk wordt er aan de wensen van de kinderen voldaan. De kinderen krijgen de ruimte om te vertellen wat ze op school en/of thuis hebben meegemaakt. Ondertussen drinken we wat limonade of water en eten wat fruit.

 

Hierna is het tijd om lekker te spelen. De kinderen kunnen kiezen tussen vrij spelen, maar er wordt ook vaak een activiteit op maat aangeboden. Zoals het versieren van een mooie houten kerstboom, cupcakes bakken of een speurtocht door de hele school. Ook worden er, als de groep het toelaat, regelmatig uitstapjes gepland. Een lekkere wandeling door het naastgelegen bos, met elkaar naar de naast gelegen speeltuin of een bezoekje aan een echt restaurantje.

Tevens kunnen we gebruik maken van de faciliteiten die Mytylschool De Thermiek biedt. Zoals de snoezelruimte, de gymzalen, de keuken en de buitenspeelpleinen.

Na het spelen gaan we met elkaar rond 17:00 uur aan tafel. En staat er een lekkere warme maaltijd klaar. Na het eten gaan we nog even spelen of kijken we een kort filmpje. En komen de ouders/verzorgers hun kind weer ophalen.

Op de woensdag worden de kinderen rond 12.15 door hun leerkracht of klassenassistent naar de BSO gebracht. We beginnen de woensdag gezellig aan tafel met een boterham. Hierna is het tijd om te spelen. Elke woensdag wordt er een sport activiteit en een knutsel activiteit aangeboden. Verder is er natuurlijk altijd tijd voor vrij spelen of rust momentjes. Rond 15.00 gaan we weer aan tafel en eten we wat fruit en drinken we limonade of water. In de wintermaanden wordt er ook vaak een gezonde kookactiviteit aangeboden.

Na het spelen gaan we rond 17.00 uur gezellig aan tafel en eten we een warme maaltijd, net als de andere middagen.

Programma tijdens vakantie

De Zorg BSO De Vrije Vogel biedt net als gedurende de schoolweken, in de vakantie en op studiedagen opvang aan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De weken dat we open zijn is in overleg met De Mytylschool De Thermiek. Ouders/verzorgers krijgen ruim van te voren een lijst om hun kind in te schrijven voor de vakantieopvang. De openingstijden zijn van 09:00 uur tot 17:00 uur.

De kinderen worden vanaf 09:00 uur naar de BSO De Vrije Vogel gebracht. We beginnen de dag gezellig aan tafel. We drinken limonade en eten bijvoorbeeld een ontbijtkoekje. Daarna is er lekker veel tijd om met elkaar te spelen. De activiteiten die aangeboden worden en de faciliteiten waar we gebruik van maken zijn hetzelfde als bij het normale programma. Maar tijdens de vakanties maken we altijd gebruik van thema’s. Elke dag staat in het teken van een ander thema. Zoals een schmink en muziek dag, een sport en water dag of bijvoorbeeld een kook dag.

Na het spelen gaan we rond 12:00 uur met elkaar lunchen, dan even relaxen in de snoezelruimte of met een filmpje, Daarna kan er weer volop gespeeld worden.  Om 15:00 uur wordt er met elkaar wat gedronken en fruit gegeten. En om 17:00 uur gaan alle kinderen weer naar huis.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!