Buitenschoolse opvang voorkinderen met een zorgvraag Activiteiten en zorg op maat aangeboden

 

De Zorg BSO De Vrije Vogel biedt buitenschoolse opvang aan kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Hierdoor wordt de directe omgeving van de kinderen ontlast en krijgen de kinderen de mogelijkheid tot het aangaan van sociale contacten met leeftijdgenoten.

De Zorg BSO maakt gebruik van lokalen van Mytylschool De Thermiek. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van diverse faciliteiten binnen de school, zoals: de verschillende schoolpleinen, speelzaal, snoezelkamer en keuken.

De groepsleiding bestaat uit enthousiaste HBO geschoolde medewerkers en biedt activiteiten en zorg op maat aan. Kinderen worden geactiveerd in hun spel en hebben gelijkgestemde speelkameraadjes. Er worden activiteiten op maat aangeboden en zo nu en dan een uitstapje ondernomen. De kinderen kunnen altijd in een veilige omgeving buitenspelen.

Verpleegkundige zorg

Tijdens de openingstijden is er altijd een verpleegkundige aanwezig. Indien er verpleegkundig of medisch technische handelingen uitgevoerd moeten worden is hier een uitvoeringsverzoek voor nodig van de behandelende arts. Gaat het om een handeling die de verpleegkundige langere tijd niet gedaan heeft dan volgt zij eerst een nascholing voor het kind kan starten. De ouder is verantwoordelijk voor de materialen die nodig zijn voor de verzorging van het kind.

Meldcode

Bij Zorg BSO de Vrije Vogel werken wij met de Meldcode Kindermishandeling.

.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!